top of page
fullsizeoutput_523.jpeg
Psyko - hvad for noget..?

De fleste går i terapi, fordi der er noget de ønsker at forandre, eller fordi de befinder sig i en spiral der er svær at komme ud af. Når man ønsker at forandre noget, er første skridt ofte at få øje på og forene sig med det der allerede er. Jeg tror, at første skridt frem, er et skridt tilbage - altså at man ikke kan løse et problem med den samme bevidsthed der skabte det. Man er derfor nødt til at tage et skridt tilbage, for at kunne se helheden i billedet, i stedet for at blive ved med at finde dårlige lappeløsninger og overlevelsesstrategier. I denne proces bliver det ofte tydeligt at vi har mere brug for at aflære gamle uhensigtsmæssige vaner og mønstre, end vi har brug for at lære noget helt nyt. 

Psykomotorisk terapi arbejder netop med at bevidstgøre hvordan du hænger sammen som hel organisme; du bruger din kognition til at reflektere over det der automatisk sker længere nede i nervesystemet, samtidig med at du mærker og bliver bevidst om hvordan dine tanker og følelser påvirker din krop og dine autonome reaktioner. Bevidstgørelsen er derfor en helt central del af processen. Den skaber grobund for både accept og nye handlemuligheder, samt en dybere forståelse af dig selv, og hvordan du agerer i verden. 

Jeg ønsker at hjælpe dig til at håndtere de udfordringer du står i på en bæredygtig, nysgerrig og humoristisk måde - at finde konkrete værktøjer til at skabe større overskud i dit liv, ro i din krop, og plads i dit hovede. Jeg kombinerer den psykomotoriske faglighed med videreuddannelse indenfor metakognitiv terapi, min baggrund i meditation, og en filosofisk tilgang. Metoderne er en kombination af samtale og reflektion, fysiske og mentale øvelser, samt liggende manuel behandling.

Behandlingen tager udgangspunkt i de ressourcer og muligheder du har til rådighed. Jeg kan hjælpe dig til at: 

  • Øge din bevidsthed i kroppen

  • Lytte til, tolke og forstå kroppens signaler

  • Omsætte tanker og følelser til hensigtsmæssige handlinger

  • Blive bevidst om egne grænser og muligheder 

  • Komme ud af uhensigtsmæssige handlemønstre

  • Skabe nye handlemuligheder 

Psykomotorisk terapi er derfor en oplagt behandlingsform for mennesker med varige smerter, stress, angst og depression. 

Psykomotoriske terapeuter har en 3,5 årig sundhedsfaglig professionsbachelor på linje med for eksempel fysioterapeuter og sygeplejersker. Det er desværre endnu ikke muligt at få tilskud fra det offentlige eller sygesikringen "Danmark".

bottom of page